Onze werkwijze

Aanmelden duurt slecht 5 minuten. Vervolgens nemen wij al het deskundig en ingewikkeld werk in handen.

Stappen

Aanmeldingen vinden plaats via het aanmeldformulier op onze website.
Hier vult u alle benodigde informatie in.

Na het aanmelden krijgt u een machtigingsformulier via de e-mail. Deze dient ondertekend terug gestuurd te worden naar info@wozconsults.nl. Door middel van dit formulier machtigt u ons om namens u een bezwaar in te dienen. Ook hebben we een kopie van uw beschikking nodig.

 

 

Wij stellen een bezwaarschrift op. In het bezwaarschrift verwerken we onder andere de argumenten die u heeft aangegeven bij de aanmelding. Ook zullen wij een WOZ waarde check doen. Het resultaat nemen wij mee in het bezwaar procedure.Mochten er nog vragen zijn dan nemen wij contact met u op. U wordt schriftelijk op de hoogte gehouden over de status van uw dossier..

Wij versturen het bezwaarschrift op naar de gemeente.
u hoeft verder niets meer te doen.

De gemeente neemt contact met ons op om een uitspraak te doen. Zodra de uitspraak bij ons bekend is wordt er een afspraak met u gepland om dit te bespreken.

Bij ontevredenheid van de uitspraak kan er in overleg met u een beroepsprocedure worden gestart. Ook bij dit proces zullen wij u kosteloos bijstaan.