Gratis WOZ bezwaar maken

In 3 minuten kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier voor een gratis deskundig bezwaarschrift.

LET OP: Zorg dat u uw WOZ beschikking (aanslagbilet) bij de hand heeft bij het invullen van dit formulier.

Persoonsgegevens

De heer Mevrouw

 
 

Eigenaar Huurder

 

Aanslagbiljet gegevens

Houd uw aanslagbiljet bij de handReden(en):

Keuken of badkamer ouder dan 15 jaar
Ja
Nee

Heeft u de woning de afgelopen 4 jaar gekocht?
Ja
Nee

Kies wat voor u van toepassing is:
Verouderde badkamer en/of keuken
Verhoogde WOZ-waarde ten opzichte van vorig jaar
Ik woon naast een nabijgelegen (snel)weg
Funderingsproblemen: woning verzakt / scheuren
Ik heb last van samenscholing (daklozentehuis,hangjongeren en/of opvang voor (ex)verslaafde
Mijn woning heeft achterstallig onderhoud
Mijn woning grenst aan het spoor
Mijn woning / pand heeft een monumentale status
Ik ervaar veel overlast van een aangrenzende school
Mensen in de wijk met een identieke woning hebben een lagere WOZ-waarde
Ik heb zelfstandig een taxatie laten uitvoeren

Toelichten argumenten en overige reden(en):

Kopie van uw beschikking:

Machtiging

Voorkeur voor ontvangst van de machtiging:
Digitaal ondertekenen op deze pagina
Ontvangen per mail, printen, ondertekenen en terugsturen

{!mf}