Wat zijn de kosten?

Kosten WOZconsults - Vergoeding gemeente = €0,-

U betaalt niets!

WOZconsults berekent geen kosten over een WOZ-bezwaar. Bij een succesvol bezwaarproces is uw gemeente wettelijk verplicht de kosten te vergoeden die u heeft moeten maken voor de behandeling van de bezwaar- en beroepsprocedure (artikel 7:15 van de Algemene Wet Bestuursrecht). De proceskostenvergoeding wordt in bijna alle gevallen rechtstreeks naar ons overgemaakt. De hoogte van deze vergoeding staat gelijk aan de door ons gemaakte kosten. Hierdoor kunnen wij onze dienst gratis aanbieden.

Wordt het bezwaarschrift door de gemeente afgewezen? Dan dragen wij de kosten van de procedure. (No Cure No Pay).

Heeft u het vermoeden dat uw WOZ-waarde te hoog is? Wij helpen u graag!

Direct aanmelden