Wat zijn de kosten?

Kosten WOZconsults - Vergoeding gemeent

=

€0,-

Uw betaalt niets!

WOZconsults berekent geen kosten over een WOZ bezwaar. Bij een succesvolle bezwaar proces is uw gemeente wettelijke verplicht de kosten te vergoeden die u heeft moeten maken voor de behandeling van de bezwaar en beroepsprocedure (artikel 7:15 van de Algemene Wet Bestuursrecht). De proces kostenvergoeding wordt in bijna alle gevallen rechtstreeks naar ons overgemaakt. De hoogte van deze vergoeding staat gelijk aan onze gemaakte kosten. Hierdoor kunnen wij onze dienst gratis aanbieden.

Wordt het bezwaarschrift door de gemeente afgewezen dan dragen wij de kosten van de procedure. (No Cure No Pay).

Heeft u vermoeden dat uw WOZ-waarde te hoog is? Wij helpen u graag!