26 days 4h 53m 32s left for you to place an objection

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag of wilt u meer informatie over een onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Ja, het heeft zeker zin om in bezwaar te gaan. Een verlaging van de WOZ-waarde zorgt voor besparingen op bijvoorbeeld de OZB (onroerendezaakbelasting) en inkomstenbelasting. Op jaarbasis kunt u hierdoor tientallen tot honderden euro's besparen. Over de looptijd van uw hypotheek (30 jaar) kunt u dus duizenden euro's besparen bij een verlaging. De besparing van een aangepaste WOZ-waarde werkt namelijk ieder jaar door.

Jaarlijks gaan er ongeveer 150.000 woningbezitters in bezwaar tegen de te hoge WOZ-waarde. Hiervan wordt iets meer dan helft gehonoreerd. Ervaring leert echter dat in bezwaar gaan via een gespecialiseerd WOZ-bureau een grotere kans van slagen geeft.

Door middel van het ondertekenen van de machtiging kan WOZConsults wettelijk gezien uw bezwaar aanvechten bij de gemeente. Uw machtiging wordt eenmalig gebruikt en alleen voor het bezwaar tegen de aanslag waarvoor u zich heeft aangemeld.

Uw bezwaar tegen de hoge WOZ-waarde moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking ingediend zijn.

Uw gemeente moet uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar reageren op uw bezwaarschrift. Hierna kan de gemeente om een uitstel vragen van 6 weken. Meestal doet de gemeente uitspraak binnen een aantal maanden.

Een goede kans voor een verlaging maakt u als de gemeente bij de waardebepaling niet-vergelijkbare woningen heeft gebruikt en/of geen rekening heeft gehouden met omstandigheden die specifiek voor uw woning zijn. Hierbij een aantal veel voorkomende punten:

  • • Achterstallig onderhoud en/of bouwkundige gebreken (bijvoorbeeld: lekkage, stucwerk, schilderwerk enzovoort)
  • • Slecht vergelijkbare referentiewoningen (bijvoorbeeld: verschil in oppervlakte woning)
  • • Oude badkamer en/of keuken
  • • Funderingsproblemen
  • • Kenmerken van uw woning kloppen niet
  • • Overlast (bijvoorbeeld: nabijgelegen horeca, school, drukke weg en geluidsoverlast)
  • • Asbest en/of bodemverontreiniging

In ons aanmeldformulier krijgt u een selectie met argumenten voor uw bezwaar. Hier kunt u kiezen wat voor u van toepassing is. Wij gebruiken deze redenen bij de juridische onderbouwing van het bezwaar.

Ja, ook huurders kunnen bij ons terecht. De WOZ-waarde van uw huurhuis telt voor 25% mee bij het mee bepalen van de maximale huur. Bij het verlagen van de WOZ-waarde bespaart u in dit geval niet alleen op bepaalde belastingen. Het is vaak mogelijk dat u ook een lagere huurpremie gaat betalen vanwege de verlaagde WOZ-waarde.

Hoe dit precies werkt vindt u op de website van de rijksoverheid.

De gemeente verzamelt informatie van vergelijkbare woningen die verkocht zijn in de omgeving. Er wordt geen rekening gehouden met specifieke kenmerken van uw woning om de WOZ-waarde te bepalen.

WOZ betekent waarde onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde van een huis, bedrijfspand of grond. Ieder jaar bepaalt de gemeente opnieuw deze waarde. Als huizenbezitter ontvangt u die in de vorm van een WOZ-beschikking.

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde kijkt de gemeente naar onder andere de oppervlakte, inhoudsgegevens, ligging van de woning en voor welk bedrag omliggende woningen zijn verkocht.

U krijgt deze beschikking ongeveer tussen half januari en maart, waarbij wordt uitgegaan van de waarde op 1 januari van het jaar ervoor.

U ontvangt geen kopie van het WOZ-bezwaarschrift. Vanwege slechte ervaringen in het verleden doen wij dit niet meer. Het opsturen en bijhouden hiervan kost tijd en heeft geen toegevoegde waarde voor het proces.

De punten die u in het aanmeldformulier heeft aangegeven verwerken wij in het bezwaarschrift. Het is mogelijk dat er na een WOZ-waarde check andere punten opvallen die belangrijk kunnen zijn voor het proces. Deze zullen wij ook in het bezwaarschrift verwerken.

...and discover how much money you could be saving with a proper estimate on your property